วาสนา ชัยพัฒน์

วาสนา ชัยพัฒน์

วาสนา ชัยพัฒน์

ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล

ประวัติการศึกษา
อนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย

 

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

error: