วินิตญา แก้วนิยม

วินิตญา แก้วนิยม

วินิตญา แก้วนิยม

ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

แค่ปรับเปลี่ยนความคิด ก็จะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงขึ้น

error: