สุทธิกานต์ หลีเพิ่มสุข

สุทธิกานต์ หลีเพิ่มสุข

สุทธิกานต์ หลีเพิ่มสุข

ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP 

ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dreams don’t work unless you do.

error: