สุภาพร สุวัฒน์กุล

สุภาพร สุวัฒน์กุล

สุภาพร สุวัฒน์กุล/trx_title]

ครูประจำชั้นระดับเนอสเซอรี่

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาเอกการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

แม้ทำได้เเค่พียงครั้งเดียว ก็ถือว่าเราชนะความพยายายาม ความเพียรจะทำให้เราเจอความสำเร็จ

error: