หทัยชนก เกื้อพันธ์

หทัยชนก เกื้อพันธ์

หทัยชนก เกื้อพันธ์/trx_title]

ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

The future depends on what we do in the present

error: