อริสา ขุนฤทธิ์

อริสา ขุนฤทธิ์

อริสา ขุนฤทธิ์

หัวหน้างานอาหารและโภชนาการนักเรียน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
วิชาเอกการบัญชี

ทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด ถึงผลจะออกมาพลาดพลั้งบ้าง แต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

error: