อรุตา ชูฉางหวาง

อรุตา ชูฉางหวาง

อรุตา ชูฉางหวาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ

error: