เจตินาฎ เกียรติเสรีกุล

เจตินาฎ เกียรติเสรีกุล

เจตินาฎ เกียรติเสรีกุล

ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่และเตรียมอนุบาล

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

ท้อได้แต่ไม่ถอย

error: