เปรมกมล คำนวนจิตร

เปรมกมล คำนวนจิตร

เปรมกมล คำนวนจิตร/trx_title]

หัวหน้าระดับอนุบาล 1

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอก ประวัติศาสตร์ วิชาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
– ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร เพราะเราต่างใช้ชีวิตกันคนละแบบ

error: