ไชยยา ภูมินา

ไชยยา ภูมินา

ไชยยา ภูมินา

ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ถ้าเราไม่พยายามเพื่ออะไรเลย ชีวิตก็ไม่มีอะไรเลยเช่นเดียวกัน

error: