Raquel F. Saso

Raquel F. Saso

Raquel F. Saso

รองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการ Dual Language Program เนอสเซอรี่-อนุบาล

ประวัติการศึกษา
Bachelor of Elementary Education Major in General Education

Life itself is meaningless, but life is an opportunity to create its meaning.

error: